ANTOINE MAURIN (1793-1860), MACIEJ DOGIEL

800,00 

Opis

ANTOINE MAURIN (1793-1860), litograf
MACIEJ DOGIEL
Z: Jan Kazimierz Wilczyński, ALBUM DE WILNA/ALBUM WILEŃSKI, [Paryż, ok. 1850].
litografia/papier, 54,5 x 39 cm
nad portretem, pośrodku: Album de Wilna; z prawej: 2e Série 4e Liv
pod portretem z lewej: Lith. par A. Maurin.; z prawej: Imp. Lemercier r. de Seine 57 Paris.
poniżej napisy: M. DOGIEL S.P./AUTOR KODEXU DYPLOMATYCZNEGO/ AUTEUR DU CODE DIPLOMATIQUE/
Dédié à Son Excellence Monsieur le Comte Constantin Świdziński/ par l’Editeur J. K. Wilczyński
stan zachowania dobry