LUDWIG FUHRMANN (1783-1829) – rysował i rytował, JAN FERDYNAND GOTFRYD KRETHLOW (1767-1842) – rytował

400,00 

Opis

LUDWIG FUHRMANN (1783-1829), rysował i rytował; JAN FERDYNAND GOTFRYD KRETHLOW /KRETLOW/ (1767-1842), rytował

STRÓJ ZNACZNIEYSZYCH GREKÓW, 1821
Ilustracja z: DZIENNIK PODRÓŻY DO TURCYI ODBYTEY W ROKU MDCCCXIV. PRZEZ EDWARDA RACZYŃSKIEGO. W WROCŁAWIU […] R. MDCCCXXI [Wrocław 1821].
Prezentowana rycina pochodzi z wydania niemieckiego z 1824 roku.

akwaforta ręcznie kolorowana/papier, 18,6 x 24 cm (arkusz obcięty)
pod kompozycją na środku: Strój znacznieyszych Greków./Vornehme Griechen; z lewej: Sztychował
L. Fuhrman; z prawej: Wykończył Kretlow
stan zachowania bardzo dobry