WŁADYSŁAW WALKIEWICZ według TYTUSA MALESZEWSKIEGO, TADEUSZ KOŚCIUSZKO, 1883

2 400,00 

Opis

WŁADYSŁAW WALKIEWICZ (1833-1900), litograf;
TYTUS MALESZEWSKI (1827-1898), autor pierwowzoru

TADEUSZ KOŚCIUSZKO, 1883
chromolitografia/papier, 45 x 34 cm
napis w kompozycji, p.g.: T. Maleszewski
napisy w kompozycji: l.d.: WYKONAŁ NA KAMIENIU W Walkiewicz; p.d.: W LITOGRAFII J. PLEWIŃSKIEGO
I B. BUKATY i SKA I W WARSZAWIE
pod kompozycją zapis rosyjskiej cenzury – pozwolenie na druk z dnia 15 kwietnia 1883 r.
stan zachowania dobry, drobne uszkodzenie papieru na dole pośrodku