Wystawa MIECZYSŁAWA WIŚNIEWSKIEGO GRY Z (POD)OBRAZ(I)EM

Galeria Antiqua et Moderna
ma zaszczyt zaprosić na wystawę

MIECZYSŁAWA WIŚNIEWSKIEGO GRY Z (POD)OBRAZ(I)EM

w siedzibie galerii przy
ul. Freta 19 w Warszawie

kuratorki:
Karolina Prymlewicz, Mira Rupocińska

wystawa czynna do 22 października 2022 r.

Patronat medialny artinfo.pl

Mieczysław Wiśniewski (1929-2018)
Studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1949-1954. Przez całe życie zawodowe związany był z macierzystą uczelnią jako pedagog. Po studiach uprawiał malarstwo przedstawiające, dążąc do syntezy formy. Około 1960 roku zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne wpisujące się w nurt sztuki materii. Prace te, wykonane z płótna, często z brezentu, były oszczędne pod względem kolorystycznym i zdradzały tendencje artysty do geometryzowania i efektów reliefowych. W latach 60. Wiśniewski pogłębiał – jak sam wspominał – „studia nad przestrzenią, nakładaniem się i przenikaniem się form i struktur”. Powstawały wówczas monochromatyczne collage i assemblage. W połowie lat 70. rozpoczął prace nad cyklami – „Układy” i „Układy sferyczne”. Kontynuował je przez kolejne dekady, tworząc obrazy-obiekty. Jego twórczość jest przykładem wybitnie zindywidualizowanej redakcji sztuki abstrakcyjnej proweniencji konstruktywistycznej. Autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej, w tym plenerów i sympozjów polskich awangardzistów (m.in. Wystaw i Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, Międzynarodowych Plenerów w Osiekach). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Twórczego „Grupa Toruńska” oraz uczestnik przeglądów twórczości tych środowisk. Uczestnik słynnego I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. W 1984 roku artysta prezentował swoje prace w warszawskiej Zachęcie na wystawie zbiorowej Język geometrii, kuratorowanej przez Bożenę Kowalską. Przez kolejne lata regularnie brał udział w organizowanych przez Kowalską Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii i wystawach poplenerowych. W Warszawie dwukrotnie prezentowano jego twórczość na wystawach indywidualnych w galeriach ZPAP – w 1967 roku w Galerii MDM oraz w 2007 roku w Domu Artysty Plastyka. Do ostatnich ważnych wystaw należą: ekspozycja w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w 2010 roku (katalog opracowany przez Elżbietę Wiśniewską zawiera wybór tekstów krytycznych, pełne kalendarium i obszerną bibliografię), wystawa w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w 2021 roku. W roku bieżącym prace artysty pokazano na wystawie Connection Bożena – Internationale Geometrische Kunst/Międzynarodowa Sztuka Geometryczna w muzeum Syker Vorwerk w Syke (Niemcy).

Antiqua_et_Moderna_logo_cmyk (2)

Dane kontaktowe

Freta 19,
00-227 Warszawa

Tel. (+48 22) 831-54-72
art@aetm.pl

Pon-Pt: 11:00 - 18:00
Sob: 11:00 - 15:00

Copyright 2020 MICHAŁ ROŻEK ©  All Rights Reserved