Dnia 6.03.2020r. odbył się wernisaż wystawy Mieczysława Wiśniewskiego w grudziądzkim Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi. “Wystawa stanowi próbę ujęcia najważniejszych form, wątków i strategii artystycznych bogatej twórczości związanego z Toruniem malarza.

W przeciągu niespełna siedmiu dekad aktywności zawodowej Wiśniewski, czerpiąc z osiągnięć abstrakcji, kubizmu , suprematyzmu oraz malarstwa strukturalnego, wykształcił niezwykle oryginalny system twórczy, bezwględnie podporządkowany geometrii oraz grze światła na płaszczyźnie swych obiektów.[…]

W czterech salach na piętrze Gmachu Głównego zaprezentowano prace z cyklów przestrzennych m.in. ‘Układy’ i ‘Układy sferyczne’, których koncepcję rozwijał artysta aż do swej śmierci w 2018roku. Dążenie do syntezy – zarówno w warstwie kolorystycznej jak i kompozycyjnej , definiuje postawę twórczą Wiśniewskiego , który za pomocą oszczędnych zabiegów stylistycznych potrafił przedstawić całą złóżoność otaczającego świata.” ([w:] Mieczysław Wiśniewski, Synteza, (kat.wyst.)